Pogoji uporabe

Pozorno preberite te pogoje uporabe, ki veljajo za vašo uporabo spletnega mesta Enterprise Rent-A-Car.

1. Področje uporabe; Storitve podjetja Enterprise; Varstvo podatkov

1.1. To spletno mesto brezplačno ponuja Avto Benussi D.O.O. ("Enterprise") v korist svojih podružnic in njihovih imetnikov licence/dajalcev franšize, ki upravljajo Enterprise Rent-A-Car System po vsem svetu.

1.2. Storitve, ki jih ponuja to spletno mesto, so med drugim: 
a) Nudenje možnosti uporabnosti spletnega mesta v skladu s temi pogoji uporabe; 
b) Nudenje informacij o razpoložljivih vozilih, lokacijah prevzema, tarifah najema in trenutnih posebnih ponudbah za najem avtomobilov v državah, kjer poslujejo Enterprise in njegove podružnice ali dajalci franšize; 
c) omogočanje strankam, da izpolnijo zahtevek za rezervacijo najema vozil; in 
d) V nekaterih primerih dovoljuje strankam dokončanje predplačniških rezervacij.

1.3. Enterprise namerava trajno vzdrževati spletno mesto. Kljub temu uporabniki iz tega ne morejo izhajati pravice do prihodnje uporabe spletnega mesta. Če namerava podjetje zapreti spletno mesto, bo o tem vnaprej obvestilo uporabnika tako, da bo na spletnem mestu prikazalo ustrezne podatke. 

1.4. Enterprise si pridržuje pravico do spremembe, razširitve ali zmanjšanja vsebine, strukture in zasnove spletnega mesta.

1.5. Enterprise nikakor ne zagotavlja razpoložljivosti spletnega mesta, niti časovno niti geografsko. Enterprise lahko začasno zmanjša uporabnost spletnega mesta, posamezne funkcije in razpoložljivost informacij, če obstajajo zadostni pravni ali tehnični razlogi za ta ukrep. Med tehnične razloge med drugim sodijo vzdrževalna dela, posodobitve osnovne programske opreme ter vzdrževanje varnosti ali celovitosti spletnega mesta.

1.6. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov v povezavi z uporabo spletnega mesta je opisana v Politiki zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu.

2. Zahtevki za rezervacije

2.1. Ta spletna stran je zgolj informacijska in rezervacijska storitev. Ne daje možnosti sklenitve najemnih pogodb. Najemne pogodbe se sklepajo izključno na podružnicah podjetja Enterprise in njegovih podružnic ter njihovih franšiznih prejemnikov. Naslovi in kontaktni podatki podružnic so na voljo na tej spletni strani. 

2.2. Spletno mesto lahko uporabniku ponudi dve možnosti rezervacijskih storitev: 1) če je na voljo, predplačniška rezervacija: zavezujoča rezervacija, za katero veljajo določila in pogoji Plačaj Takoj; ali 2) nezavezujoče zahteve za rezervacijo. Razen v primeru predplačniške rezervacije lahko katera koli stranka po lastni presoji in brez odgovornosti do druge stranke prekliče vse zahteve za rezervacijo, ne glede na to, ali je bila zahteva za rezervacijo potrjena ali ne.

3. Uporabniški račun

3.1. Uporabniku se ni treba registrirati, da bi lahko uporabljal spletno mesto, razpoložljive informacije in zahteve za rezervacijo ali predplačniške rezervacije.

4. Uporabnikove obveznosti in posledice kršitev pogojev uporabe

4.1. Spletno mesto in bazo podatkov lahko uporabljate le na način, ki ga predvideva Enterprise. Podatke si je mogoče ogledati samo prek spletnih mest podjetja Enterprise z uporabo internetnega brskalnika. 

4.2. Ni dovoljeno
a) pošiljanje ali  omogočanje dostopa do virusov ali druge zlonamerne programske opreme;
b) sprejemanje ukrepov, ki bi lahko negativno vplivali ali poškodovali proces ali funkcionalnost spletnih mest podjetja ali računalniških sistemov drugih uporabnikov; 
c) zaobiti ali onemogočiti vse funkcije (npr. obrazce za iskanje) spletnega mesta ali na kakršen koli drug način posegati v spletno mesto podjetja; 
d) sprejemanje ukrepov, ki bi lahko povzročili preobremenitev infrastrukture spletnih mest podjetja; 
e) blokiranje, prepisovanje ali spreminjanje vsebine, ki jo ustvari Enterprise; 
f) uporabljati samodejnih funkcij (npr. algoritmov, strojev) za iskanje vozil ali pridobivanje ponudb za najem vozil; 
g) zbiranje ali pridobivanje informacij na kakršen koli drug način in hranjenje podatkov o drugih uporabnikih brez njihovega soglasja, zlasti e-poštnih naslovov; in 
h) pridobivanje nepooblaščenih dostopov do omrežij.

4.3. Če obstaja utemeljen sum kršitve pogojev uporabe, zakona ali pravic tretjih oseb, si podjetje pridržuje pravico: 
• izdati uradno opozorilo uporabniku; 
• začasno omejiti ali blokirati uporabnikov dostop do spletnega mesta; 
• trajno blokirati in izbrisati uporabnikov dostop.

5. Intelektualna lastnina podjetja Enterprise

5.1. Vsebina, struktura in postavitev te spletne strani ter programska koda so v lasti podjetja Enterprise. Vse pravice intelektualne lastnine (npr. blagovne znamke in avtorske pravice, pravice do zbirk podatkov) so v lasti podjetja Enterprise Holdings, Inc. ("EHI"), podružnice podjetja Enterprise. 

5.2. Posamezne vsebine spletnega mesta, zlasti ponudbe za najem avtomobilov in zahteve za rezervacijo, je mogoče prenesti, natisniti ali kopirati samo za lastno nekomercialno uporabo. 

5.3. Kakršna koli druga uporaba, zlasti urejanje, kopiranje, razširjanje ali drugo javno razkritje, ni dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja EHI, ki ga je mogoče dobiti na naslovu nicadmin@enterprise.com.

5.4. Če menite, da materiali, objavljeni na spletnem mestu, kršijo vaše pravice intelektualne lastnine, se obrnite na EHI na Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 ali nicadmin@enterprise.com. Prosimo, vključite: (1) elektronski ali fizični podpis osebe, pooblaščene za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic ali drugih lastniških interesov; (2) opis avtorskega dela ali drugega zaščitenega gradiva, za katerega trdite, da je bil kršen; (3) opis, kje se gradivo nahaja na spletnem mestu; (4) vaš naslov, telefonska številka in e-poštni naslov; (5) vašo izjavo, da v dobri veri verjamete, da sporna uporaba ni dovoljena s strani lastnika avtorskih pravic ali drugih interesov, njenega zastopnika ali zakona; in (6) vašo izjavo, izrečeno pod kaznijo za krivokletstvo, da so podatki v vašem obvestilu točni in da ste lastnik avtorskih pravic ali drugih obresti ali ste pooblaščeni za delovanje v njegovem imenu.

5.5. Podjetje Enterprise, Enterprise Rent-A-Car, logotip "e" in WE’LL PICK YOU UP so vključeni v družino blagovnih znamk in blagovnih znamk storitev v lasti EHI in njenih dajalcev licence (to ni vseobsegajoč seznam blagovnih znamk EHI in oznake storitev). Blagovne znamke in storitvene znamke, označene s simbolom “®”, so registrirane pri ameriškem uradu za patente in blagovne znamke ter v številnih tujih državah. Druge blagovne znamke in storitvene znamke, ki pripadajo EHI, so lahko označene s simboli »SM« ali »TM«. Blagovnih znamk in oznak storitev EHI ni dovoljeno uporabljati v povezavi s katerim koli izdelkom ali storitvijo brez predhodnega pisnega dovoljenja EHI. Vse druge  blagovne znamke in imena, ki niso v lasti EHI in se pojavljajo na spletnem mestu, so last njihovih lastnikov, ki so lahko povezani ali pa niso povezani z EHI.

6. Omejitev odgovornosti

6.1. Spletno mesto vsebuje povezave do spletnih mest podjetij, povezanih s podjetjem Enterprise in drugimi tretjimi osebami. Podjetje ne prevzema odgovornosti za informacije, navedene na teh povezavah, niti za naravo, varnost ali zakonitost tam ponujenih storitev. 

6.2. Podjetje ne prevzema odgovornosti za oglase in informacije, ki jih posredujejo podjetniški partnerji in tretje osebe. 

6.3. Podjetje Enterprise je odgovorno za namerna in skrajno malomarna dejanja. 

6.4. Podjetje Enterprise je odgovorno za dejanja iz preproste malomarnosti le v primeru škode za življenje, telo ali zdravje ali v primeru kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti. V primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti je odgovornost podjetja omejena na predvideno škodo, značilno za take pogodbe. Materialna pogodbena obveznost je obveznost, katere izpolnjevanje je predpogoj za dosego namena, ki ga namerava skleniti pogodba, in katerega izpolnjevanje lahko uporabnik redno pričakuje.

6.5. Podjetje Enterprise ne odgovarja v primeru višje sile, zlasti ne za motnje v kabelskem omrežju. 

6.6. Podjetje Enterprise je odgovorno le za izgubo podatkov, ki so predpisani v zgornjih oddelkih 
6.3 in 6.4, če se izgubi podatkov ne bi mogli izogniti z ustreznimi varnostnimi ukrepi na strani uporabnika. 

6.6. Zgornje omejitve odgovornosti veljajo tudi za pravne zastopnike in zastopnike podjetja.


7. Klavzula o ločitvi/opustitvi

7.1. Če so posamezne določbe teh pogojev uporabe neveljavne ali postanejo neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Če podjetje ne uveljavi nobene določbe teh pogojev uporabe, ne pomeni opustitve te ali katere koli druge določbe.

8. Veljavno pravo 

8.1. Če dostopate do spletnega mesta z domeno v državi svojega prebivališča, zakonodaja države vašega prebivališča ureja te pogoje uporabe. V nasprotnem primeru zakonodaja Anglije in Walesa ureja te pogoje uporabe. Konvencija ZN o mednarodni prodaji blaga je izključena. 

8.2. Če imate kakršna koli vprašanja o teh pogojih uporabe, nam pišite na nicadmin@enterprise.com

8.3. Spletno platformo Evropske komisije za reševanje sporov lahko obiščete tukaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podjetje Enterprise ne sodeluje v postopku alternativnega reševanja sporov.